Property

Mentenanța unei proprietăți, liberă sau ocupată, necesită un consum foarte mare de timp și de resurse, fie ele materiale sau umane. B+N Integrated Facility Services oferă partenerilor săi posibilitatea reunirii acestor servicii sub tutela unei singure firme specializate. Nicio sarcină nu este imposibilă pentru B+N Integrated Facility Services, de la reparații minore ale clădirilor, programe de mentenanță preventivă și reactivă a echipamentelor, inspecții periodice ale clădirilor și echipamentelor, activități de Pest Control (DDD) ale diferitelor locații, până la amenajarea și mentenanța spațiilor verzi.

Serviciile de mentenanță tehnică se livrează prin intermediul a două centre de excelență, situate în București și Cluj-Napoca, gradul de acoperire teritorială fiind maxim. La nivel zonal, întreaga activitate este supervizată și coordonată de ingineri cu specializări în domeniul electric, mecanic și HVAC.

Echipele de intervenție B+N Integrated Facility Services sunt formate din tehnicieni cu diverse calificări și certificări (ANRE, ISCIR), având la dipoziție cele mai performante scule și echipamente, necesare desfășurării activităților de mentenanță preventivă și reactivă, în locațiile clienților.

Toți membrii echipelor de lucru sunt permanent instruiți pentru a îndeplini cele mai înalte standarde profesionale, tehnice și de securitate în muncă.

Prin intermediul serviciului de asistență, disponibil 24h/7, B+N Integrated Facility Services oferă un punct unic de contact pentru clienți, precum și reducerea considerabilă a timpilor de reacție, în cazul mentenanței reactive.

CONTACT