Politica sistemului de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă

Principalele direcții strategice pentru managementul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale pe care conducerea B+N Integrated Facility Services (servicii suport combinate) le vizează sunt adaptate naturii activităților, dimensiunilor și impactului pe care îl poate avea asupra mediului și sănătății și securității personalului propriu și al beneficiarului.

Prin integrarea componentelor referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională B+N Integrated Facility Services își propune să asigure în permanență adecvarea politicii și a obiectivelor în raport cu cerințele clienților și dezideratul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor oferite acestora, controlul aspectelor de mediu și minimizarea efectelor, contribuind astfel la prevenirea poluării și promovarea principiilor dezvoltării durabile, controlul riscurilor de sănătate și securitate ocupațională în scopul asigurării stării de bine la locul de muncă pentru toți angajații săi, precum și conformarea cu legislația în vigoare aplicabilă activităților desfașurate în cadrul societății.

Conducerea își exprimă angajamentul ferm să asigure dezvoltarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficienței Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate Ocupațională, respectând în totalitate cerințele legale și cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.