9 MOTIVE PENTRU A NE ALEGE

  • TRANSPARENȚĂ – procese automatizate, ușor de auditat și monitorizate periodic
  • PUNCT UNIC DE CONTACT
  • MANAGEMENT CONTRACTE
  • ASISTENȚĂ PROFESIONALĂ – în ceea ce privește aspectele tehnice
  • RESURSE UMANE – pentru a beneficia de aportul celor mai bune persoane din domeniu, B+N se angajează să ofere cele mai bune condiții de muncă, programe de pregătire, recompense și oportunități de evoluție în carieră. Toate aceste aspecte conduc la crearea unei culturi organizaționale în cadrul căreia angajatul este în prim-plan. Alegem cu atenție personal calificat și motivat pentru fiecare proiect
  • STRATEGIA DE RESURSE UMANE – B+N acorda o foarte mare importanță instruirii și motivării angajaților, fiind cunoscut faptul că un angajat mulțumit își desfășoară activitatea la cele mai înalte standarde de performanță. Retenția angajaților competenți conduce la o fluctuație scăzută de personal
  • ECHIPE MOBILE – creștem eficiența operatorilor de curățenie și a tehnicienilor noștri
  • ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ – pentru executarea sarcinilor specifice domeniului de mentenanță tehnică
  • ECHIPE DEDICATE PENTRU SERVICII – sprijină activitățile realizate prin intermediul angajaților proprii și al partenerilor
  • Valorile noastre ne-au ghidat dezvoltarea companiei și comportamentul individual încă de la început și vor continua în acelasi fel, în anii care vor urma.