9 MOTIVE PENTRU A NE ALEGE

  • TRANSPARENȚĂ - procese automatizate, ușor de auditat și monitorizate periodic
  • PUNCT UNIC DE CONTACT
  • MANAGEMENT CONTRACTE
  • ASISTENȚĂ PROFESIONALĂ - în ceea ce privește aspectele tehnice
  • RESURSE UMANE - pentru a beneficia de aportul celor mai bune persoane din domeniu, B+N se angajează să ofere cele mai bune condiții de muncă, programe de pregătire, recompense și oportunități de evoluție în carieră. Toate aceste aspecte conduc la crearea unei culturi organizaționale în cadrul căreia angajatul este în prim-plan. Alegem cu atenție personal calificat și motivat pentru fiecare proiect
  • STRATEGIA DE RESURSE UMANE - B+N acorda o foarte mare importanță instruirii și motivării angajaților, fiind cunoscut faptul că un angajat mulțumit își desfășoară activitatea la cele mai înalte standarde de performanță. Retenția angajaților competenți conduce la o fluctuație scăzută de personal
  • ECHIPE MOBILE - creștem eficiența operatorilor de curățenie și a tehnicienilor noștri
  • ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ - pentru executarea sarcinilor specifice domeniului de mentenanță tehnică
  • ECHIPE DEDICATE PENTRU SERVICII - sprijină activitățile realizate prin intermediul angajaților proprii și al partenerilor
  • Valorile noastre ne-au ghidat dezvoltarea companiei și comportamentul individual încă de la început și vor continua în acelasi fel, în anii care vor urma.

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT ESTE MAI PRESUS DE ORICE

Prin intermediul peronalului calificat si al proceselor standardizate identificăm cele mai bune soluții.

SOLUȚII PERSONALIZATE

Fiecare client este diferit, fiecare clădire este unică. Livrarea serviciilor se realizează pe baza unei soluții unice adaptate fiecărui client.

TRANPARENȚĂ

Sistemul proceselor noastre de lucru, precum și conformitatea cu cerințele din domeniul financiar, legal și de control al calității sunt pe deplin transparente pentru toți clienții noștri.

DEDICARE

Ne îndeplinim obligațiile contractuale la timp, cu dedicare, cu cele mai bune cunoștințe în domeniu și într-o manieră responsabilă. În acest fel, clienții se pot concentra pe domeniul lor principal de expertiză.

SUSTENABILITATE

Protecția mediului este o prioritate pentru noi, prin urmare obiectivul nostru este de a susține obiectivele de mediu ale clienților noștri.

Grupul B+N în cifre

20800 NUMĂR ANGAJAȚI
430.5 M Eur* VENIT
*date din 2020
13940 LOCAȚII GESTIONATE
16.55 M METRI PĂTRAȚI DESERVIȚI
7 ACOPERIRE GEOGRAFICĂ

CONTACT